...
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być
przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego
        =========
następujących warunków:
...


ale jak piszesz środki przyznawane są przez starostę, czyli w budynku
PUP są prawdopodobnie jakieś delegatury innych urzędów, które posiadają
środki na interesujące nas cele.

Nie kłóćmy się, masz rację, jak ktoś chce poszukać to napewno znajdzie.

Andrzej.


· 

PFRON wypłaci 44,5 tys. zł za założenie firmy
Źródło: Gazeta Prawna 7.01.2009

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z PFRON sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - informuje Gazeta Prawna.

Ci, którzy decydują się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej, mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie jednorazowego dofinansowania.

PFRON wypłaca pomoc za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określona jest umową między osobą z niepełnosprawnością a starostą. Nie może ona jednak przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł).

Osoba z niepełnosprawnością, która otrzymała już środki publiczne na ten sam cel, nie otrzyma dotacji. Ci, którzy otrzymają pomoc, będą musieli ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszą warunki umowy ze starostą.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej u pracy.

1
Witam

Moje pytanie dotyczy błędu w dokumentach które już złozyłem.
Dostałem się do jednego z projektów o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W dokumentach odruchowo wpisałem że jestem bezrobotny. Zapomniałem, że mam podpisaną umowę menagerską [podpisałem umowę, po szkoleniach pracy nie podjąłem,ale też nie rozwiązałem umowy]. Jestem już na etapie szkolenia. W dokumentach i tak tego raczej nie będą sprawdzali, ponieważ jako osoba ucząca się i tak nie mogę zarejestrować się jako bezrobotny, więc statusu bezrobotnego nie posiadam, i żadnego punktu mi za to nie przyznali.

Mam pytani czy zgłaszać do beneficjenta tą sytuację??

Wiem że za kłamstwo w takiej deklaracji, jaką składałem, mogą zabrać mi środki [jest taki zapis w regulaminie]. Z drugiej strony mogę być osobą pracującą, więc taka korekta nie powinna mieć wpływu na złożony wniosek.

Proszę o radę co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Pozdrawiam Arnolt :-)

Witam,
jestem studentką, obecnie na V roku. Niecały miesiąc temu założyłam działalność gospodarczą, czy mam jakieś szanse na dofinansowanie tej działalności? Jeśli tak, to jakie i jakie kryteria powinnam spełniać?
Dodam że nie jestem zarejestrowana jako bezrobotna.


Witam Panią,
Przede wszystkim zacznę od pytania, czy jest Pani studentką studiów dziennych bo jeżeli tak to nie ma Pani możliwości zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna do momentu ukończenia studiów. Zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy jest niezbędne aby ubiegać się o dotację do przyszłej działalności gospodarczej.
Jeżeli spełni już Pani warunek bycia osobą bezrobotną, niezbędne będzie złożenie wniosku o dofinansowanie, który podlega ocenie, a możliwe to będzie po okresie 2 miesięcy od momentu zarejestrowania się.
Tak więc, szanse ma Pani na otrzymanie dofinansowania w przypadku spełnienia w/w warunku oraz kilku innych bardziej szczegółowych, które znajdzie Pani w Regulaminie: http://www.up.warszawa.pl/index1.php?grup=bez&n=59 Urzędu Pracy dotyczącego przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Pozdrawaim

· 

Witam - mam pytanie - czy po złożeniu wniosku i po jego formalnym zakwalifikowaniu do oceny merytorycznej (jeszcze przed wydaniem pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy) mogę zarejestrować działalność w urzędzie miasta i statystycznym (chodzi o Regon) bez jej rozpoczynania t.j. zgłoszenenia rozpoczecia działalności do U.S. i ZUS - czy nie będzie to przeszkodą w podpisaniu umowy w przypadku pozytywnej oceny wniosku?
Jest mi to niezbędne do podpisania m.in. wstepnych umów na dzierżawę lokalu, zlecenie wykonania jego aranzacji oraz zamowienie wyposazenia itp. , w przeciwnym razie mogę stracić ten lokal i cały plan opisany we wniosku okaże sie nierealny. bardo proszę o pilną odpowiedź


Witam,

Absolutnie nie można posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. (art 2 ust. 2 litera f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Posiadanie wpisu do ewidencji skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej.
Rozumiem opisaną sytuację jednak w chwili obecnej jest taki oto zapis w ustawie: osobą bezrobotna jest osoba która nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

Żałóż własną firmę!
PFRON wypłaci 44,5 tys. zł za założenie firmy
Źródło: Gazeta Prawna

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z PFRON sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - informuje Gazeta Prawna.

Ci, którzy decydują się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej, mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie jednorazowego dofinansowania.

PFRON wypłaca pomoc za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określona jest umową między osobą z niepełnosprawnością a starostą. Nie może ona jednak przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł).

Osoba z niepełnosprawnością, która otrzymała już środki publiczne na ten sam cel, nie otrzyma dotacji. Ci, którzy otrzymają pomoc, będą musieli ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszą warunki umowy ze starostą.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej u pracy.

Żałóż własną firmę!
PFRON wypłaci 44,5 tys. zł za założenie firmy
Źródło: Gazeta Prawna

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z PFRON sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - informuje Gazeta Prawna.

Ci, którzy decydują się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej, mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie jednorazowego dofinansowania.

PFRON wypłaca pomoc za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określona jest umową między osobą z niepełnosprawnością a starostą. Nie może ona jednak przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł).

Osoba z niepełnosprawnością, która otrzymała już środki publiczne na ten sam cel, nie otrzyma dotacji. Ci, którzy otrzymają pomoc, będą musieli ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszą warunki umowy ze starostą.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej u pracy.


to interesujące nawet bardzo :) jakieś szczegółne wymagania trzeba spełniać ??

Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków z FP na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać następując warunki:
* w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywana prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych,

Witam,
Wg REGULAMINU PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w moim powiecie nie mogę się doczytać (nie ma sprecyzowanych informacji) jak długo musze być osobą bezrobotną.
Jest tylko następująca wzmianka:

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przyznane bezrobotnemu, jeżeli:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;

Witam
Proszę o wyjaśnienie zasad przyznawania przez Powiatowe Urzędy Pracy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a mianowicie zapisu § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 2002 ze zmianami), który brzmi: O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. Czy termin 30 dni obliguje PUP do podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków?? Czy PUP może poinformować, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym, natomiast ostateczna decyzja zostanie podjęta w terminie nieokreślonym??

1
Oto jeden z puntków regulaminu mojego PUP:

1. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przez okres co najmniej 2 miesięcy

W związku w tym że kończą się pieniądze na rok bierzący do 22 października można składać wnioski o dotację. Otrzymałem decyzje z PUP że z dniem 7 wrzesnia jestem osobą bezrobotną. Więc 2 miesiące mijają 7 listopada. Teraz pytanie :

Jak interpretujecie punkt 1 ? Czy 2 miesiące musi minąć zanim

a) złoże wniosek
b) zbierze się komisja i oceni wniosek
c) podpisze umowe z PUP

Dodam że komisja ma max 30 dni na ocene wniosku od momentu złożenia . W moim PUP średnio oceniają wniosek ok 14 dni . W związku z kończacymi się funduszami w tym przypadku będzie to wg mnie min 3 tygodnie. Wiem że najlepiej spytać w PUP , ale co o tym sądzicie ? Dodam że przy składaniu wniosku nie otrzymuje zadnego potwierdzenia datą... Pozdrawiam

Czy zakładając spółkę z kolegą, który obecnie pracuje a ja jestem bezrobotny, mogę ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej?

[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 2:38 pm ]
Mam jeszcze jedno pytanie: kto może mi pomóc w przygotowaniu wniosku o przyznanie jednorazowych środków?

Witam!
Mam pewien problem. Otóż staram się o uzyskanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do mojej przyszłej firmy potrzebny jest samochód cięzarowy. Obecnie mam bardzo dobra okazję kupna takiego samochodu, jednak w dalszym ciągu czekam na decyzje, co do przyznania pieniędzy (wniosek został rozpatrzony pozytywnie jednak musiałem donieśc jeszcze jakieś dokumenty). Samochód chciałbym zakupić już teraz, jednak czy jest możliwość zakupu go na żone, a po przyznaniu pieniędzy sporządzeniu przez żone umowy sprzedaży na mnie jako przedstawiciela firmy a następnie o przedstawienia umowy na zakup samochódu przed Urzędem Pracy a także o zapłatę jak najniższego podatku.

Nie spełnia Pani również żadnego z warunków określonych w
art 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o prmocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr. 99 poz. 1001)


To jest wyciete z ulotki inf, dotyczacej dotacji na rozpoczecie
dzialalnosci:

  I ) Podstawowe kryteria

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być
przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego
następujących warunków:

1)  w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu
pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub
robót publicznych;

2)  nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z
Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej;

3)  nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na
podjęcie działalności gospodarczej;

4)  nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej;

5)  nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

6)  wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Inne kryteria odnosza sie juz do umowy itd. co nas nie interesuje.
To co wkleilam to sa jedyne kryteria jakie musi spelnic osoba bezrobotna
starajaca sie o dotacje, tutaj akurat mam pewnosc gdyz sama czekam na
odpowiedz w te sprawie juz po zlozeniu wniosku o dotacje. Specjalnie
zglaszalam sie do PUP-u jako bezrobotna w grudniu, zeby moc sie ubiegac o te
dotacje ;) Choc to i tak kropla w morzu to jednak zawsze cos.


Osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie - nie wyższej jednak niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą i ubiegający się o przyznane dotacji powinien złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełnia m.in. następujące warunki:
* w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
* nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

W 2005 r. wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę – 300 mln zł na jednorazowe środki wypłacone 27 tys. bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółdzielni socjalnej. Ponadto wydatkowano 106 mln zł na refundację podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia ok. 13 tys. stanowisk pracy dla bezrobotnych skierowanych na te miejsca pracy przez urzędy pracy.

http://www.mgip.gov.pl/eG...zialaja_129.htm

http://www.bezrobocie.net/up_pracodawca.php

Pozatym google.
Łatwo znaleźć dużo informacji na ten temat.
Najlepiej się przejść i sememu się zoriętować.
Mam znajomego,który otrzymał 11 000zł.
Na własny bar.
Pozatym myśle,że warto.

Spółdzielnia socjalna może liczyć na wiele różnych przywilejów.

Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie uiszcza opłaty za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Jednak Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Spółdzielnai socjalna może też liczyć na zwolnienia podatkowe. Zwolnienie z podatku od osób prawych obejmuje część nadzwyżki bilansowej, która, decyzją Walnego Zgromadzenia, została wydatkowana przez spółdzielnię w danym roku podatkowym na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli chodzi o wsparcie UE, to w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajduje się Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Poddziałanie obejmuje wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

W takich instytucjach (np. POWES) można uzyskać wiele przydatnych informacji nt. spółdzielni socjalnych, w tym dotyczących finansów.

Witam,

Po przeczytaniu Pana słów, chciałabym zwrócic uwagę na kilka kwestii.
1. Każdy wniosek składany w ramach konkursu podlega ocenie: formalnej i merytorycznej. Błędy formalne są przyczyną odrzucenia wniosku, ten fakt wynika z powszechnie przyjętej procedury oceny, w tym także w Unii Europejskiej.
2. Brak kresek po cyfrach nigdy nie był przyczyną odrzucenia wniosku.
3. Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczejśrodkami publicznymi, a Urząd Pracy odpowiada za ich właściwe wydatkowanie, dlatego też musi dołożyć wszelkich starań, aby każda "przysłowiowa" złotówka została wydana z poszanowaniem zasady właściwej gospodarności środkami publicznnymi.
4. Dokładne czytanie poleceń we wniosku a także sprawdzenie poprawności dokonywanych obliczeń nie jest wygórowanym wymaganiem. Wymaga jedynie dokładności i chwili czasu. Jeżeli bowiem potencjalny przedsiębiorca ma problemy np. w dokonaniem poprawnych obliczeń, to rodzi sie uzasadniona obawa, czy będzie w stanie wydatkować i rozliczyć się z przyznanej mu kwoty zgodnie z zawartą z Urzędem umową.
4. Odnosząc się do kwestii "braku serca" u urzędników/ czlonków Komisji, uważam, że Pana słowa są niepsrawiedliwe, biorąc pod uwagę, że z postu wynika,iż nie miał Pan z nimi bezposredniego kontaktu. Własnie mając na uwadze osoby bezrobotne i ich przedsiębiorczość, Urząd Pracy m. st. Warszawy uruchomił 2 punkty konsultacyjne, gdzie każada zainteresowana osoba bezrobotna może bezpłatnie skonsultować swój wniosek.
Reasumując, wniosek Urzędu Pracy m. st. Warszawy jest skonstruowany w taki sposób, aby każdy planujący rozpocząć własną działalność gospdoarczą, dokładnie przemyślał swój pomysł i mógl uniknąć błędnych decyzji z nim związanych.
Dzieki temu, że każda osoba ubiegająca się o środki musi poswięcić trochę czasu na dokładne wypełnienie wniosku, znikoma liczba założonych dzieki tym środkom działalności gospdoarczych upada w wymaganym okresie 12 miesięcy.

Szanowni Państwo,

Chciałbym, żeby to była prawda. Moj wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Otóż wnioskowałem o 15 000 a okazało się ze powinienem o 14 499,15. Czyli 85 groszy było powodem odrzucenia...
Wniosek zawieral wszelkie potrzebne zalaczniki i nie wskazano na inne uchybienia.

Pisze pan ze kazdy wniosek zostal poddany merytorycznej i formalnej ocenie. To nie jest prawda.
Po stwierdzeniu niezgodności formalnej, został on odrzucony bez czytania...

Pani, która odbierała wniosek i przejrzala go, nie udzielila mi zadnej pomocy, pomimo ze o to prosilem, bowiem *nie jest to jej obowiazkiem*.

Wniosek oraz odpowiedz urzedu chyba po prostu umieszcze w internecie ku przestrodze.

Ponadto, w Unii Europejskiej w urzedach powszechnie POMAGA sie, chocby pobieznie w wypelnianiu wszelkich wnioskow. Wiem, bo doswiadczylem tego pracujac w Szkocji.

Mam wielki zal do urzedu za takie potraktowanie mojego wniosku. Poinformowano mnie ze nie ma odwolan od decyzji urzedu, wiec postanowilem poinformowac wszystkich wypelniajacych majacych nadzieje na takowe dofinansowanie i pomoc w aktywizacji. Nadmieniam ze czekajac na decyzje musialem zrezygnowac z podjecia dzialalnosci, bowiem dyskwalifikuje to wniosek. Sytuacja taka zaprzecza idei aktywizacji zawodowej.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich bezrobotnych,

Jacek Kotowski (jacek.kotowski@(..usunto...)gmail.com


Witam Pana Seerdecznie,
Na wstępie chciałby poinformować, że rozumiem rozgoryczenie i determinację. Muszę jednak napisać co stanowi litera prawa. A ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jasno określa, że osbie bezrobotnej prezydent może przyznać pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w RP w ostatnim kwartale, kwota ta ogłoszona przez GUS wynosi 14499,15. Jak Pan na pewno rozumie Urząd nie może działać niezgodnie z ustawą.
Wyjaśniam tez pojawiające się pytania odnoszące się do tego czy Urzędnik powinien przed złożeniem wniosku sprawdzić pod względem formalnym biznes plan.
NIE...jaki sens miała by wtedy ocena?
Nie przypominam sobie abym kiedykolwiek napisał że ocena merytoryczna jest dokonywana za każdym razem.
Polecam nie poddawać się a z konkretnymi pytaniami można się zawsze zwrócić np. do mnie ale wniosku nie mogę wypełniać.
Jeszcze jedna kwestia odnośnie kolejności formalnych procedur związanych z aplikowaniem o w/w środki i zakładaniem działalności gosp. otóż ta sama ustawa mówi o tym że przyznaje się dotację osobie bezrobotnej. W chwili złożenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie jest się już osobą bezrobotną.
pozdrawiam i życzę powodzenia bo żal do Urzędu nic nie pomoże

Szanowny Panie,

Aby złożyć wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej musi Pan być zarejestrowany co najmniej 2 miesiące jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.

Najprostszym sposobem byłaby refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy.
Na podstawia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy można uzyskać JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ma na celu aktywizację osób bezrobotnych w kierunku samozatrudnienia.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (wg GUS).

Szczegółowe zasady przyznawania należy sprawdzić w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.
Należy pamiętać o tym iż są to środki dla bezrobotnych a więc najpierw trzeba się zarejestrować, następnie złożyć wniosek a dopiero potem można rejestrować firmę. Polecam jednak najpierw sprawdzić czy urząd ma środki na dany rok.

Do wniosku należy dołączyć niewielki formularz zwany na wyrost biznes planem. W rzeczywistości jest to kilka kartek dosyć łatwego do wypełnienia formularza. Możesz sobie zobaczyć przykładowy formularz na stronie jednego z PUP-ów: http://www.puplidzbark.pl...biznes_plan.doc

Wg GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2009 r. wyniosło 3213,62 zł.
Refundacja wynosi nie więcej niż 5-krotną wysokość a więc ok. 16 000 zł.

Wsparcie działalności gospodarczej

Osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie - nie wyższej jednak niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą i ubiegający się o przyznane dotacji powinien złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełnia m.in. następujące warunki:
* w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
* nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.Pierwszy warunek powala. Też chciałem się koło tego zakręcić ale powiedziano mi, że muszę przynajmniej rok po studiach być bezrobotnym. Poza tym jeżeli złożysz taki wniosek to nagle się znajdzie jakieś szkolenie czy roboty publiczne i znów rok trzeba czekać :(
A ten kredyt ma swoje plusy. Zwłaszcza niski.
Edit: Polecam też poczytać http://www.1praca.gov.pl/index.php?id=9&tresc=2827&a=

A jednak jest to określone, już znalazłem:)

Do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny dołącza oświadczenia o:
1) korzystaniu lub niekorzystaniu, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
2) spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej;
3) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
5) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
6) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
7) niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty.
4. Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej składa wniosek zawierający informację i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5 oraz w ust. 3 pkt 1-4, 6 i 7, a także dołącza do wniosku pisemną informację tej spółdzielni o:
1) przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w informacji oraz spełnieniu innych warunków określonych w tej informacji;
2) niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy i myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej, możesz skorzystać z pomocy urzędu pracy, który dysponuje środkami z Funduszu Pracy i może udzielać bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Możliwość taką daje osobom bezrobotnym art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na mocy tego artykułu osoby bezrobotne mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota, o jaką może starać się osoba bezrobotna, to maksymalnie 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Dotacje te udziela się na założenie działalności gospodarczej, jednak z zgodnie z artykułem art. 62 ust. 1, pkt. 2 lit. b - dotacje te można przeznaczyć również na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Jednak wykorzystanie dotacji na działalność pozarolniczą dotyczy tylko tych osób bezrobotnych, z którymi stosunek służbowy lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, i które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

O przyznanie środków osoba bezrobotna, zarejestrowana w UP powinna zgłosić się z wnioskiem do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.

Ważnym warunkiem, który musi spełnić osoba bezrobotna jest także fakt, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła - bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych.

We wniosku tym należy określić:
* kwotę o jaką ubiega się osoba bezrobotna,
* rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej,
* kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności,
* źródła ich finansowania oraz przedstawienie działań podjętych na rzecz uruchomienia działalności dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
* szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków oraz
* przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto należy dołączyć oświadczenie o nie korzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz oświadczenie o spełnianiu innych warunków do otrzymania wnioskowanej kwoty.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia wnioskodawcę w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a następnie - w przypadku uwzględnienia wniosku - zostaje zawarta pisemna umowa między starostą i bezrobotnym.

Umowa ta zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, który otrzymał dotacje do:
* udokumentowania i rozliczenia - w określonym w umowie terminie - wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego,
* zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w przypadku wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków, prowadzenia działalności na okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszenia innych warunków umowy.

Zapis w umowie dotyczący obowiązku rozliczenia się przez bezrobotnego z otrzymanych środków oraz zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami przyznanych środków dotyczy jedynie tych sytuacji, w których bezrobotny uzyskawszy bezzwrotne dotacje, wykorzystuje je niezgodnie z postanowieniami umowy.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą, który stara się o bezzwrotne dotacje, może również wnioskować o przyznanie refundacji do 80 proc. udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna, która otrzymała bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej straci status osoby bezrobotnej z dniem podjęcia działalności gospodarczej - od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji.

O szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku oraz innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów należy pytać w powiatowych urzędach pracy.

żródło

Łukasz - Pieniadze na działalność mogą być z kilku miejsc z UP oraz z PCPR-ów lub Wydziałów ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych przy Starostwach, które reprezentują PFRON.

postępowanie z Powiatowego Urzedu Pracy na podstawie Informacji ---------->>>>>>

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYZNANIE
ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ
ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

1. Przed sporządzeniem wniosku (Wn–O) należy:
a) być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w ………… jako bezrobotny lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu;
b) posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność, tj. aktualne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo wypis z orzeczenia ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
c) jeżeli wnioskodawca wcześniej prowadził już działalność gospodarczą — należy posiadać decyzję o wyrejestrowaniu tej działalności; nadto okres przerwy, jaki musi upłynąć od daty wyrejestrowania działalności, nie może być krótszy niż 12 miesięcy;
d) ustalić w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) Urzędu Miasta …………………………………………….., numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) rodzaju planowanej działalności gospodarczej;
e) ustalić adres i tytuł prawny (w tym wysokość czynszu) do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza;
f) posiadać rachunek bankowy;
g) wybrać jedną z możliwych do spełnienia przez wnioskodawcę form zabezpieczenia zwrotu środków, tj.: poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
h) ustalić, na podstawie przewidywanej wysokości przychodów z działalności gospodarczej oraz wysokości kosztów uzyskania tych przychodów (w skali miesiąca, roku), efekt ekonomiczny prowadzenia działalności (przychód – koszty = zysk);
i) ustalić rodzaj kosztów i wydatków związanych z podjęciem działalności, z określeniem szczegółowych kwot, które zostaną sfinansowane ze środków PFRON;
j) sporządzić harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków (w kwocie brutto).

2. Wnioskodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP)………………….:
1) wypełniony i podpisany wniosek (Wn–O) wraz z
2) kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz
3) sporządzonym odrębnie harmonogramem wydatków.
3. PUP sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; niezachowanie przez wnioskodawcę terminu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. PUP rozpatrując wniosek bierze pod uwagę: (1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; (2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność; (3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; (4) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy; (5) wysokość środków własnych wnioskodawcy oraz (6) wysokość posiadanych w dyspozycji środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.
5. PUP, po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy, zawiera z wnioskodawcą umowę, w której m.in. wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24miesięcy oraz do zwrotu przyznanych środków w przypadku niespełnienia warunków umowy.
6. PUP przekaże środki PFRON w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy wnioskodawcy — po zabezpieczeniu przez wnioskodawcę zwrotu przyznanych środków oraz przedstawieniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
___________________________________________

Sejm o planach większej aktywizacji długotrwale bezrobotnych

PAP 28.10.2008 16:17

Zwiększenie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, tworzenie dla nich indywidualnych planów działania oraz ulgi dla pracodawców, zatrudniających osoby po 50. roku życia przewiduje projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.
We wtorek w Sejmie odbyła się dyskusja nad tym rządowym projektem. Wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska powiedziała, że dla bezrobotnych, którzy przez 6 miesięcy nie podejmą pracy będą tworzone indywidualne programy działania. Jeżeli nie zechcą uczestniczyć w szkoleniu czy w przygotowaniu zawodowym zostaną wykluczeni z grona bezrobotnych.

"Istnieje grupa, która nie poszukuje pracy w sposób aktywny, mimo możliwości przekwalifikowania zawodowego. Część osób wykorzystuje możliwość korzystania z opieki społecznej" - powiedziała Izabela Mrzygłocka (PO). Jej zdaniem proponowane rozwiązania zmierzają w kierunku "uszczelnienia systemu świadczeń socjalnych".

Pozytywnie oceniła okresowe zwolnienie pracodawców, zatrudniających osoby po 50 roku życia ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pracodawcy zatrudniający kobiety po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku zostaną z tych składek zwolnieni całkowicie). "To przedsiębiorcy, nie urzędy, tworzą miejsca pracy, to przedsiębiorcom musi opłacać się tworzenie miejsc pracy" - powiedziała.

Beata Mazurek (PiS) podkreśliła, że projekt zmierza do zintegrowania działań powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Zwróciła uwagę na zapis, dotyczący tworzenia przez urzędy pracy i samorządy gminne lokalnych punktów informacyjno- konsultacyjnych. Mają one informować o pomocy oferowanej przez urzędy pracy oraz rejestrować bezrobotnych i poszukujących pracy. "Część działań, zapisanych w tej nowelizacji urzędy już realizują, choć nie są one może sformalizowane" - powiedziała.

Tadeusz Tomaszewski (Lewica) przytoczył wnioski z raportu NIK, który badał sytuację urzędów pracy w latach 2005-2007. "Na jednego doradcę przypada 2,7 tys. bezrobotnych, a w skrajnych przypadkach - 6 tysięcy" - powiedział Tomaszewski. "Czy te nowe centra aktywizacji zawodowej (mają być wyodrębnione w ramach powiatowych urzędów pracy - PAP) spowodują, że dojdzie do jakichś standardów?" - pytał.

Podkreślił, że dla Lewicy "nie do zaakceptowania jest przenoszenie do Funduszu Pracy innych kosztów". Wśród nich wymienił 1,7 mld na świadczenia przedemerytalne, na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych - 500 mln, a także refundacje dla pracodawców.

Zwrócił uwagę, że środki na podejmowanie działalności dla bezrobotnych zostały zmniejszone z 728 mln do 395 mln, natomiast dla pracodawców wzrosły o 1/3. Powiedział także, że środki na szkolenia będą mniejsze o 40 proc. w stosunku do 2007 roku, a na prace interwencyjne mniejsze o 25 proc.

Ewa Kierzkowska (PSL) powiedziała, że obecnie sporym problemem są tzw. "trudni bezrobotni", czyli osoby długotrwale bezrobotne. Jej zdaniem ustawa wprowadza ściślejszą współpracę między samorządem i powiatem w tym zakresie, a także wprowadza udogodnienia dla osób zainteresowanych poszukiwaniem pracy.

Zgodnie z projektowanym zapisem starosta może przez 12 miesięcy zwracać koszty przejazdu, kiedy bezrobotny odbywa staż lub przygotowanie zawodowe. Może także zwrócić przedsiębiorcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska bezrobotnego, nie więcej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Projekt przewiduje także, że takie środki (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia) starosta może przyznać bezrobotnemu na podjecie działalności gospodarczej, czy pokrycie kosztów pomocy prawnej.

Planowane jest zwiększenie od 1 stycznia 2010 roku zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 717 zł brutto w czasie trzech pierwszych miesięcy jego pobierania i 563 zł w ciągu trzech kolejnych miesięcy. W końcu kwietnia 2008 roku w Polsce było nieco ponad 1,6 mln bezrobotnych. Prawo do zasiłku miało tylko 15 proc. z nich.

PAP

Program Aktywna KobietaProgram Aktywna Kobieta

Biorąc pod uwagę problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem pracy przez kobiety powyżej 50 roku życia, 24 lipca 2007 roku Pani Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjęła decyzję o przeznaczeniu środków rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 15 mln zł na realizację Programu Aktywna Kobieta. Środki te posłużą realizacji projektów aktywizacji zawodowej kobiet przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszonych przez samorządy powiatów.

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy jest trudna. Aktywność zawodowa kobiet znacznie zmniejsza się powyżej 50 roku życia. Nie tylko wysoka jest stopa bezrobocia, ale długi jest także okres poszukiwania pracy. Kobiety w wieku przedemerytalnym, choć nie mające zobowiązań rodzinnych, są uważane za niezdolne do wydajnej pracy. W końcu maja 2007 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 409,5 tys. osób powyżej 50 roku życia i stanowili oni 20,6% ogółu bezrobotnych. W tej grupie bezrobotnych było 183,3 tys. kobiet, które stanowiły 44,8% bezrobotnych w ww. grupie wiekowej.

Zasadniczym celem Programu Aktywna Kobieta jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet powyżej 50 roku życia i ułatwienie bezrobotnym kobietom w wieku powyżej 50 lat udziału w przedsięwzięciach zwiększających szanse na podjęcie pracy i jej utrzymanie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Programu Aktywna Kobieta będą bezrobotne kobiety powyżej 50 roku życia mające trudności ze znalezieniem pracy. Podstawę prawną dla wszystkich działań podejmowanych w ramach Programu stanowią regulacje przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Na Program przeznaczono 15 mln z 10% rezerwy Funduszu Pracy. Środki te posłużą realizacji projektów aktywizacji zawodowej kobiet przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszonych przez samorządy powiatów. Projekty powinny dotyczyć form aktywizacji zawodowej, które są zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Priorytetowo będą traktowane te projekty, które uwzględniają: szkolenia w zawodach deficytowych na rynku pracy bądź też uzupełnianie kwalifikacji w zawodach posiadanych przez osoby bezrobotne o dodatkowe bądź brakujące umiejętności, przygotowanie zawodowe oraz dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej.

Powiatowe urzędy pracy składają wnioski do 10 sierpnia 2007 roku do odpowiedniego terenowo wojewódzkiego urzędu pracy. Listy rankingowe z ocenami i załączonymi wnioskami WUP-y przekazują do Departamentu Rynku Pracy MPiPS do dnia 22 sierpnia 2007 roku. Minister podejmuje decyzję w sprawie przyznania środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektów w ramach Programu Aktywna Kobieta do dnia 31 sierpnia 2007 roku.

wiecej in formacji na stronie: www.mps.gov.pl/aktualności/

żródło: mps.gov.pl/aktualności/

[/b]

70 tys. zł otrzyma bezrobotny na działalność gospodarczą

Gazeta Prawna - 01-09-2008

Bezrobotny rozpoczynający działalność będzie mógł jednocześnie ubiegać się o wsparcie z Funduszu Pracy i ze środków UE. Dwukrotnie wzrośnie dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Co najmniej 45 tys. bezrobotnych będzie ubiegało się o pomoc finansową na założenie własnego biznesu.
Bezrobotni będą mogli ubiegać się jednocześnie o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej zarówno z Funduszu Pracy, jak i z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznacza to, że do ich dyspozycji może być nawet 70 tys. zł. Eksperci podkreślają, że taka pomoc finansowa będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarki. Za 70 tys. zł można założyć na przykład wirtualny sklep, szkołę językową i małą kwiaciarnię - czytamy w "Gazecie Prawnej".

- Chcemy pozwolić bezrobotnym ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej jednocześnie z Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Obecnie mogą oni otrzymać środki finansowe tylko z jednego źródła, z funduszu lub z PO KL. Oznacza to, że bezrobotny, który uzyska dotację z funduszu, nie może ubiegać się o pieniądze unijne i odwrotnie.

Bezrobotny dzięki nowemu rozwiązaniu będzie mógł otrzymać prawie 70 tys. zł. 29,5 tys. zł będzie pochodziło z funduszu, a 40 tys. zł ze środków unijnych.

Oprócz możliwości jednoczesnego ubiegania się przez bezrobotnego o pieniądze z funduszu i z PO KL, resort pracy rozważa także zwiększenie kwoty dotacji z funduszu.

W tym roku w planie finansowym Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczone jest 3,1 mld zł, z tego 560 mln zł na dotacje dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. Jeśli dotacja wynosiłaby 29,5 tys. zł, na ten cel potrzeba byłoby 1,3 mld zł.

Można przyjąć, że co najmniej 45 tys. bezrobotnych będzie zainteresowanych jej otrzymaniem. Tylu skorzystało bowiem z niej w 2007 r. To znacznie więcej niż w 2005 r., kiedy urzędy pracy przyznały tylko 27,9 tys. dotacji.

- Każda osoba, w tym również bezrobotny, może otrzymać 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych, pod warunkiem że nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia - mówi Izabela Prusik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Pieniądze na założenie biznesu są zarezerwowane w ramach Działania 6.2 w programie Kapitał Ludzki 2007-2013. W tym roku do podziału będzie 57 mln euro. Wypłaty dla bezrobotnych na założenie firmy rozpoczną się pod koniec roku. Obecnie w regionach trwają konkursy. Ocena wniosków złożonych przez firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, gminy i szkoły wyższe potrwa 2-3 miesiące.

- Zainteresowanie jest ogromne. Nie wystarczy pieniędzy dla wszystkich - mówi Izabela Prusik.

Dodaje, że zostały już złożone wnioski na kwotę 71,7 mln zł, a do podziału w województwie jest 7,6 mln zł - podaje "Gazeta Prawna".

Witam,
Trochę się pozmieniało w regulaminie i we wniosku, więc mam kilka pytań:
Dotyczy regulaminu
§ 1
1)Punkt 2 . Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym, które złożyły wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony, zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiążą się wykorzystać przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, jednak nie później niż do 30. dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i będą ją prowadzić przez okres co najmniej 12. miesięcy.
Nie rozumiem zaznaczonego fragmentu .
2) Punkt 8. W przypadku dokonywania w ramach przyznanych środków zakupów za granicą, Biorący jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe). Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie.
Czy muszę mieć jakieś zaświadczenie z kraju pochodzenia o kursie dolara w danym kraju? o jaki dokument księgowy chodzi, ten który wystawi moja księgowa ?
3)Punk 9. Środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności nie mogą być wykorzystane na:
d)pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy
ale czy mogę za część środków z dotacji opłacić cło i wliczyć to w koszt towaru?
4)Punkt 13.Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej musi zawierać zobowiązanie bezrobotnego do dokonania następujących czynności:
c)Wykorzystania przyznanej kwoty zgodnie z celem, na jaki została udzielona. Zakupów wynikających z zawartej umowy należy dokonać w terminie do 75. dnia od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Zamierzam importować większość towarów z zagranicy (Am. Południowa), a co będzie jeśli przesyłka dotrze po tym terminie, co wtedy? Czy pod uwagę zostanie wzięta data dokonania zakupu, która będzie widniała na fakturze czy data dotarcia przesyłki do Polski ? Jeśli to drugie, to czy mogę zakupić towar wcześniej, za własne środki, a później odliczyć tą kwotę od dotacji (ponieważ opóźnienia w przesyłkach zdarzają się i importer nie ma na to wpływu).

§ 2
5)Punkt 3. Formą zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanych środków jest:
c)gwarancja bankowa do kwoty 25.000 zł obejmująca okres do 3 lat od dnia podpisania umowy, lub
d)blokada rachunku bankowego do kwoty 35.000 zł obejmująca okres do 3 lat od dnia podpisania umowy.
Czym różnią się te dwa zapisy, proszę o dokładniejsze objaśnienie. A jeśli mój mąż posiada na koncie oszczędności, to czy on może mi udzielić takiego poręczenia ?

Dotyczy wniosku
Strona 1. (nazwa rodzaju działalności gospodarczej bezwzględnie z numerem PKD 2007 , liczba wskazanych nr PKD nie może przekroczyć 5).
Czy tutaj należy wpisać nazwę własną firmy + rodzaj działalności np. „Stokrotka” firma handlowo usługowa, czy dokładnie z PKD wypisać czym firma ma się zajmować np.
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.91 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
I tak dalej aż do 5 pozycji.

Gdzie można uzyskać poradę w sprawie poprawnosci napisanego wniosku?


Pokój 202 należy jednak pamiętać że:
tanowisko do spraw informacji na temat środków przyznawanych jednorazowo osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stanowisko zostało utworzone jako odpowiedź na potrzeby zainteresowanych osób, przede wszystkim tych, które nie korzystają lub nie posiadają dostępu do Internetu, a więc nie mają wglądu w informacje zamieszczane na stronie Urzędu Pracy m. st. Warszawy, w tym:

* do Regulaminu przyznawania środków,
* do wzoru Wniosku,
* do informacji wspomagających Wnioskodawców w wypełnianiu Wniosku,
* do bieżących ogłoszeń Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

INFORMACJE udzielane są codziennie, w godzinach 8:00 - 15:00 w pokoju 202 na II piętrze w siedzibie Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ulicy Ciołka 10A i STANOWIĄ WYŁĄCZNIE SZEROKO POJĘTĄ KONSULTACJĘ ODNOŚNIE PRZEPISÓW REGULAMINU oraz BIEŻĄCYCH INFORMACJI, które mogą mieć znaczenie przy wypełnianiu Wniosku.

NIE WSPIERAMY Państwa W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW: w oparciu o uzyskane informacje podejmują Państwo samodzielne decyzje.

KONSULTACJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE GWARANTUJE PRZYZNANIA ŚRODKÓW, GDYŻ TO DYREKTOR URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY, W IMIENIU PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY, PRZYZNAJE JEDNORAZOWO ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PO ZAPOZNANIU SIĘ Z OPINIĄ KOMISJI DS. OPINIOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W trakcie konsultacji mogą Państwo otrzymać informację co do zasad według których Wnioski oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.

Ze względu na dużą liczbę Wniosków, które w poprzednich edycjach zostały odrzucone ze względu na błędy formalne, prosimy o zapoznanie się z tzw. listą kontrolną, tzn. czy:

* Jesteście uprawnieni do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli przeczytaliście Regulamin dotyczący przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z tą działalnością, przeczytajcie go jeszcze raz /www.up.warszawa.pl/
* numer PKD planowanej działalności gospodarczej jest wpisany poprawnie zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej 2007 /www.stat.gov.pl/
* wszystkie strony wniosku są parafowane
* we wniosku zostały złożone cztery wymagane podpisy
* wszystkie pola wniosku są wypełnione
* wniosek został wypełniony na obowiązującym wzorze
* do wniosku są dołączone wymagane załączniki
* wnioskowana kwota nie przekracza sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
* wnioskowana kwota wynika z kalkulacji w tabeli VI
* wniosek jest składany w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Pracy
m. st. Warszawy

Życzymy powodzenia!
http://www.up.warszawa.pl/index1.php?grup=jed&n=141

Szanowny Panie "awax"
Uprzejmie informuję, że dzisiaj, tj. 14.02.2005 r., odpowiedziałem pisemnie na Pana pytania zamieszczone na forum 6.02.2005 r.
Ponieważ temat wzbudził zainteresowanie wśród internautów treść odpowiedzi zamieszczam również na forum.

pozdrawiam
Krzysztof Lis
Starosta

Wnioski o refundacje ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej opiniuje komisja w składzie:
Wiesław Kosmala - przewodniczący komisji, z – ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku,
Katarzyna Oleś – członek komisji, dyrektor Wydziału Współpracy, Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Szczecinku,
Henryk Siegert – członek komisji, członek Zarządu Powiatu,
Paweł Mikołajewski – członek komisji, członek Zarządu Powiatu,
Stefan Golszewski – starszy inspektor powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku.

Refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy udzielane są na podstawie Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001). Szczegółowe warunki realizacji tego instrumentu rynku pracy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196 poz. 2018).

Komisja wydaje opinie kierując się zapisami ww. rozporządzenia oraz następującymi kryteriami:
1. Opinii podlegają wnioski kompletne, zawierające wszystkie wymagane dokumenty.

2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

3. Wnioski rozpatrywane są do czasu wyczerpania się środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel.

4. Decyzje o pozytywnym lub negatywnym zaopiniowaniu wniosku zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o refundację wyposażenia stanowiska pracy powinien funkcjonować na rynku:
• co najmniej 2 miesiące w przypadku ubiegania się o refundację wyposażenia jednego stanowiska pracy;
• co najmniej 6 miesięcy w przypadku ubiegania się o refundację wyposażenia dwóch stanowisk pracy;
• co najmniej 9 miesięcy w przypadku ubiegania się o refundację wyposażenia trzech stanowisk pracy;
• co najmniej 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o refundację wyposażenia czterech lub więcej stanowisk pracy.

6. Przedsiębiorca ubiegający się o refundację wyposażenia stanowiska pracy powinien:
• w przypadku ubiegania się o refundację wyposażenia 3 stanowisk pracy zatrudniać na stałe, na dzień wypłacenia refundacji, co najmniej 2 pracowników;
• w przypadku ubiegania się o refundację wyposażenia 4 stanowisk pracy zatrudniać na stałe, na dzień wypłacenia refundacji, co najmniej 3 pracowników;
• w przypadku ubiegania się o refundację wyposażenia 5 i więcej stanowisk pracy zatrudniać na stałe, na dzień wypłacenia refundacji, co najmniej tylu pracowników o ilu refundację wnioskuje.

7. Przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów wyposażenia i doposażenia maksymalnie 10 stanowisk pracy, w miarę posiadanych środków.

8. Wnioski przedsiębiorców ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia więcej niż 10 stanowisk pracy mogą być wyłącznie realizowane ze środków uzyskanych przez PUP w Szczecinku z rezerwy Marszałka Województwa lub Ministra Gospodarki i Pracy

9. Przedsiębiorca, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, ponowny wniosek może złożyć po upływie roku od dnia otrzymania refundacji.

10. Przedsiębiorca, który otrzymał z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej jako osoba bezrobotna może złożyć wniosek o refundację wyposażenia stanowiska pracy po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania dotacji.

11. Przedsiębiorca, który korzysta z częściowej refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych może złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie 30 dni od otrzymania ostatniej refundacji w ramach umowy o prace interwencyjne.

Od zasad określonych w punktach 5, 6 i 7 można odstąpić w przypadku przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej powiatu szczecineckiego.

Wniosek zaopiniowany negatywnie przez Komisję, może być rozpatrywany przez Starostę, jako organ, ale jego powtórna weryfikacja może odbyć się na ponownie złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od negatywnej decyzji.

W zwiazku z zamieszczonymi na Forum watpliwosciami dotyczacymi przyznawanych przez PUP dotacjami na rozpoczecie działalnosci gospodarczej dla osób bezrobotnych i refundacjami kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla pracodwców wyjasniam:
Pieniadze na dotacje pochodza z Funduszu Pracy. Podziału srodków na poszczególne formy przeciwdziałania skutkom bezrobocia dokonuje powiatowa rada zatrudnienia w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawców, samorządów i zwiazków zawodowych. w roku 2005 na dotacje PUp w Szczecinku może przeznaczyc ogółem kwote ok. 1,2 mln. zł. 1/3 to pieniadze pozyskane z UE. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji reguluje rozporzadzenie MGiP z 31 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 196 poz. 2018). Nie będę opisywał szczegółów tego rozporzadzenia ale nalezy podkreslić, że w myśl jego zapisów zarówno osoba bezrobotna jak i pracodawca(ten znacznie wiecej) muszą spełnić szereg warunków aby taką dotacje otrzymać. Dla przykładu podam, że bezrobotny,który kiedyś otrzymał pożyczke na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może otrzymać już dotacji. Podobnie pracodawca, który w ostatnich latach otrzymał pożyczkę na stworzenie stanowisk pracy i z umowy sie nie wywiązał(np nie spłacił pożyczki). Ponadto nalezy dokładnie we wniosku określić na co zamierza sie przeznaczyc otrzymane pieniadze. Dotacji nie można przeznaczyc na kazdy cel. Zakupy musza byc związane z planowaną działalnością gospodarczą lub wyposazanym stanowiskiem pracy. Np jeśli ktoś chce prowadzić skup złomu to może kupic wagę a nie może za dotacje opłacać składek na ZUS. Jeśli ktoś wyposaża stanowisko pracy kucharza to może kupić urządzenia do gotowania a nie komputer. Wnioski o dotacje opiniowane sa przez komisję powołaną przez starostę. Skład tej komisji oraz zasady udzielania refundacji można znaleźć na tym forum pod hasłem "zapracowany starosta" nie będę sie więc powtarzał. Pragne tylko dodać, że komisja spotyka sie raz w miesiacu a wniosków zawsze jest wiecej niż srodków finansowych do dyspozycji. Komisja negatywnie opiniuje wnioski, które nie spełniaja warunków formalnych oraz takie które zdaniem komisji nie daja gwarancji na ich zrealizowanie. każdy wniosek jest szczegółowo analizowany. Oczywiście osoby bezrobotne i pracodawcy, którym odmówiono dotacji sa niezadowoleni. Nidgy jednak nie będzie tak, że wszyscy dotacje otrzymają.
Powiat szczecinecki nalezy do tych w woj. zachodniopomorskim w którym udziela sie wsparcia w tej formie największej liczbie bezrobotnych i pracodawców. Do 30 czerwca br. po otrzymaniu dotacji 41 osób podjęło działalność gospodarczą. To najwieej w województwie po Szczecinie. Są powiaty gdzie nie udzielono zadnej dotacji. 60 osób znalazło prace w zwiazku z refundacją pracodawcom kosztów wyposarzenia stanowiska pracy. To najwiecej w wojwwództwie. [/b]Mam nadzieję, ze te wyjaśnienia pozwolą Państwu spojrzec na te sprawy obiektywnie.

Wiesław kosmala z - ca dyr PUP

haloooo.com
Dotacje na założenie firmy to walka Donkiszota? Co się dzieje w naszych urzędach w przyjaznym Państwie? 18 579, 30 zł dla chcących wyjść z bezrobocia. Bez dwóch żyrantów w Grojcu bez szans?
Każdy powiatowy urząd pracy korzystając ze środków Funduszu Pracy, przyznaje dotacje w wysokości do 18 579,3 zł. To aktualna wysokość tego dofinansowania, podwyższona od początku 2009 roku. Ten rodzaj dotacji z Urzędu Pracy, ma bardzo istotną różnicę (dla wnioskodawcy – niewątpliwie zaletę) w porównaniu z dotacjami z programów unijnych. Aby ją uzyskać nie trzeba dysponować własnym kapitałem.

Niestety urzędy obwarowały możliwość uzyskania środków do założenia firmy dodatkowymi barierami utrudniającymi w niektórych urzędach jak to ma miejsce w Grójcu woj. mazowieckie, dwoma żyrantami których dochody miesięczne przekraczają 1500 zł. netto. Magiczny krąg utrudnień urzędników mających państwową pracę ponownie dał o sobie znać. Regionalne ustanawianie praw lokalnych i zmian rozporządzeń nie poprawia sytuacji osób z inicjatywą bez pracy.

W rozmowie telefonicznej szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii zobowiązał się udzielić starosta pan Janusz Różycki w poniedziałek.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 roku nie ma dodatkowych uwarunkowań.

§ 7. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo na miejsce prowadzenia działalności wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjecie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

§ 10. Formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjecie działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach albo blokada rachunku bankowego.

Wydaje się sprawą oczywistą że minister miał na względzie złożenia w/w poręczeń już po przyznaniu dotacji gdyż w innym przypadku 99% osób ubiegających się o nią, nie będzie w stanie ich przełożyć funduszowi pracy wydającym dotacje, nie w odwrotnej kolejności.

Te środki mogą zostać przeznaczone na założenie własnej firmy przez osobę, która była bezrobotna przez minimum 3 miesiące i nie odrzucała ofert pracy zgodnej z jej kwalifikacjami. Oceniane są również: pomysł na biznes, sam biznesplan i jego realność oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, które powinno znaleźć zastosowanie w prowadzeniu nowego biznesu.

Możemy mieć tylko nadzieję na przyszłość, że osoby ubiegające się o pomoc Państwa w założeniu własnej działalności gospodarczej nie będą odsyłane w punkt wejścia.

Podstawowe prawa obywatela w urzędzie

Prawo uzyskiwania informacji

Obywatel ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Podstawa prawna: art. 9 k.p.a. [Prawo udziału w postępowaniu] Obywatel, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma prawo uczestniczenia w tym postępowaniu. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywatel może zostać pozbawiony tego prawa jedynie w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Urząd musi wówczas w dokumentach sprawy zamieścić informację o przyczynie, dla której obywatel pozbawiony był prawa uczestniczenia w postępowaniu. Podstawa prawna: art. 10 k.p.a.

//jerzygr/

w moim PUP niestety podobnie, a nawet jeszcze gorzej... przychodząc o godz. 14.30 słyszę od urzędników, ze nie mogą nic już zrobić bo o 14.30 skończył się okres przyjmowania rejestracji :( Rzecz jasna ich jedynym zajęciem od tego momentu jest popijanie kawki. Biorąc pod uwagę moje możliwości czasowe będę miał kłopoty z rejestracją jako bezrobotny, nie mówiąc już o wniosku o dotację.

Parę kwiatków z regulaminu mojego urzędu (które mnie dobiły jeśli chodzi o składanie w tym miejscu wniosku o dotację):

"formami zabezpieczenia mogą być m.in.: poręczenie cywilne, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego," - biorąc pod uwagę osoby, na które natknąłem się w urzędzie do tej pory - nie ma żadnych szans na zwykły weksel

"w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;" - jestem niemal przekonany, że ten fragment w praktyce urzędniczej będzie oznaczał "dostajesz oferty pracy, wiec pracuj albo wyp........"

"6. Środki na podjęcie działalności są przyznawane w ramach umowy cywilno-prawnej, nie decyzji administracyjnej, w związku z czym odmowa uwzględnienia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności nie podlega odwołaniu." - furtka to ich tłumaczeń w stylu "nie bo nie"

"8. Do zawarcia umowy o przyznaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej i współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu lub poświadczonego notarialnie. Przy poręczeniu należy ponadto przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaświadczenie o osiąganych przez poręczycieli stałych dochodach, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych zasad. " - sprawa poręczenia

"10. Poręczenie jako zabezpieczenie powinno być dokonane przez co najmniej 2 osoby, których stałe miesięczne dochody brutto wynoszą (każdego poręczyciela) nie mniej niż 1500,00 zł. W przypadku niespełnienia tego warunku dopuszcza się zwiększenie liczby osób do 3-ch poręczycieli, tak by ich łączny udokumentowany dochód stanowił nie mniej niż 3900,00 zł, przy czym przeciętne miesięczne dochody brutto każdego z poręczycieli nie mogą być niższe niż 1300,00 zł.
Poręczycielem nie może być małżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej oraz osoba będąca dłużnikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu lub osoba będąca poręczycielem w związku z udzieleniem poręczenia innej osobie będącej dłużnikiem Urzędu." - kontynuacja wymagań jakie PUP stawia osobom... bezrobotnym.

"3. Osoba, której wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym jest kierowana przez Urząd, na finansowany ze środków Funduszu Pracy, kurs dotyczący prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, zasadami rozliczeń obrotu gospodarczego oraz praktyczne wdrożenie do założenia i prowadzenia własnej firmy.

4. Warunkiem przyznania przez Urząd środków na podjęcie dzielności jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej, merytorycznej oraz ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu, o którym mowa w ust. 3." - z tym również spotkałem się po raz pierwszy

Podsumowując... w jakim UP najlepiej składać wniosek ? Gdzie się przemeldować ?
Podejrzewam, że procedura przemeldowania i koszta z tym związane będą bardziej opłacalne niż użeranie się z moimi urzędnikami. Jeżeli jest mimo wszystko ktoś kto jest przekonany, ze potrafiłby wygrać z moim urzędniczym utrapieniem to proszę o kontakt - preferowane osoby z Poznania (tak, tak to tu działa ta klika) - jestem w stanie zapłacić 1/6 przyznanej dotacji - lecz tylko w przypadku gdy pieniądze z UP pojawia sie na moim koncie.

pozdrawiam.

u mnie UP ma 30 dni od złożenia wniosku na wydanie decyzji, ponadto :
Bezrobotny, który otrzymuje środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zobowiązany do:
1. Ukończenia szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, na który zostanie skierowany przez PUP
2. Podjęcia działalności gospodarczej w terminie wskazanym w zawieranej umowie;
3. Wydatkowania otrzymanych środków w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od podjęcia działalności gospodarczej;
4. Udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w nieprzekraczalnym terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
a) udokumentowanie wydatkowania otrzymanych środków następuje w kwocie brutto na podstawie faktur, rachunków i innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty. Dokumenty za zakup dokonany przelewem na konto bądź dokonane gotówkowo z odroczonym terminem płatności muszą mieć dołączone potwierdzenia zapłat dokonanych w określonym w umowie terminie.
b) udokumentowanie zakupu przedmiotów używanych wymaga potwierdzenia ich wartości rynkowej poprzez przedstawienie aktualnie dostępnej oferty rynkowej.
c) udokumentowanie zakupu przedmiotów nabytych poza granicami kraju wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego.
5. Wykazania udziału i źródeł dofinansowania w przypadku działalności, których koszt uruchomienia przekracza kwotę dotacji.
6. Przedstawienia, najpóźniej w momencie rozliczenia przyznanych środków, w oryginale i kserokopii następujących dokumentów:
a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenia o numerze statystycznym REGON,
c) decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
d) zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS,
e) zgłoszenia do US potwierdzające rozpoczęcie działalności gospodarczej;
7. Prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy, począwszy od daty jej rozpoczęcia, wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
8. Nie podejmowania zatrudnienia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;
9. Przedstawiania po 6 miesiącach oraz każdorazowo na życzenie Urzędu:
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej;
- zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
- innych dokumentów dotyczących realizacji niniejszej umowy (np.: ewidencję księgową).
10. Zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia ich uzyskania, w przypadku:
a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nie rozliczenia się z kwoty udzielonych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
c) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy
(do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu
z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej),
d) podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
e) wydzierżawienia, likwidacji, sprzedaży, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, środków trwałych zakupionych w ramach udzielonego dofinansowania, bez uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Urzędu. W przypadku uzyskania zgody na zbycie ww. przedmiotów konieczne będzie przedstawienie faktur ze sprzedaży środków trwałych nabytych w ramach dofinansowania oraz udokumentowanie nowych zakupów.
f) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 5 niniejszych ustaleń,
g) naruszenia innych warunków umowy .

Mam kilka pytań dotyczących dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Wiele rzeczy już było na Forum, jednak z kilkoma wciąż nie mogę dojść do ładu (czyli jak to w końcu jest ).
No więc, moja sytuacja rysuje się następująco:
Jestem absolwentką uczelni wyższej, nie zdążyłam jeszcze podjąć żadnej pracy - od początku planowałam założenie swojej firmy – a zatrudniać się na chwilkę, żeby zaraz się zwalniać – (bo jak wiadomo do dotacji z UP muszę mieć status bezrobotnej) – nie było sensu. Na początku planowałam zdobyć dotację z UP właśnie – starałabym się o nią już teraz – czekam jednak na nowy rok, i zwiększenie do owej 6-krotności średniej pensji. Całkiem niedawno dowiedziałam się o możliwości uzyskania dotacji z programu Kapitał Ludzki – Działanie 6.2 (wiem, jest o tym wątek, jednak nie odpowiada na wszystkie moje pytania – o tym niżej).
Pytania są następujące:

1. Czy istnieje obecnie możliwość uzyskania jednocześnie obu dotacji (UP i PO KL 6.2)?

2. Jeśli tak, jak to jest ‼fizycznie możliwe – bowiem czas oczekiwania na decyzje z obu programów na pewno będzie się różnił – w obu przypadkach fundusze są na założenie firmy – zatem nie mogę jej założyć nim otrzymam decyzję i pieniążki na ten cel. (Mam nadzieje że nie zagmatwałam za bardzo i wiadomo o co mi chodzi – tzn jeśli dajmy na to w lutym otrzymam dotację z UP – to w ciągu bodaj 1 miesiąca będę musiała otworzyć działalność – czy nie koliduje to w takim wypadku z możliwością uzyskania funduszy z 6.2 – które dostanę np. w lipcu? (czyli firma będzie już działała))

3. W związku z tą informacją: "Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków złożonych w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL, których wartość na dzień 24 września br. ponad trzykrotnie przekracza kwotę środków przeznaczonych do zakontraktowania w 2008 roku, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach podjął decyzję o zamknięciu z dniem 2 października 2008 roku konkursu nr 1/POKL/6.2/2008." - co to oznacza dla mnie – osoby mającej zamiar ubiegać się o tą dotację? Czy mogę jeszcze składać wniosek o jej przyznanie (do 2 października ?) Czy określenie: ‼środków przeznaczonych do zakontraktowania w 2008 roku” oznacza, że skończyły się pieniążki na 2008r – ale od stycznia ruszy kolejny etap programu na 2009r?

4. Otrzymując jedną (lub obie – oby! :)) te dotacje – podając adres działalności firmy – sprzęt (np. komputer stacjonarny) który zakupię z dotacji (szczególnie jeśli chodzi o dotację z UP) będę musiała ‼trzymać” pod tym właśnie adresem? Czy też może stać on w domu (lub gdziekolwiek indziej – nie ważne gdzie – pod adresem innym niż działalność)? Chodzi o to, że firmę chciałam zarejestrować pod adresem, gdzie znajdować się będzie moje studio fotograficzne (o takim profilu między innymi będzie ta działalność) – będzie to typowe pomieszczenie ‼robocze” – oświetlenie studyjne, tła, statywy etc. – będą tam powstawać wyłącznie zdjęcia – ich obróbką zajmę się w domu - na komputer po prostu nie ma tam miejsca.

5. I wreszcie pytanie które może powinnam zadać na początku – czy jako absolwentka muszę być przez 3 mies. zarejestrowana jako bezrobotna nim zacznę ubiegać się o dotację z UP? Czy wystarczy zrobić to (zarejestrować się) np. na kilka dni przed złożeniem wniosku?

Z góry dziękuję za podpowiedzi! :)